Dreaming Together

Centrum voor droom onderzoek

Dreaming Together - Centrum voor Droomonderzoek

Tips voor het onthouden van dromen

We dromen allemaal (ook al kan je je ‘s ochtends niets meer herinneren) ongeveer 2 uur per nacht. Net als veel andere vaardigheden (bv sport, muziek maken) is het onthouden van dromen te leren. Hier volgen een aantal suggesties die je daarbij kunnen helpen:

  • Spreek voor het slapen gaan de intentie uit dat je je dromen wil onthouden.
  • Leg ‘s avonds een opschrijfboekje + pen naast je bed.
  • Noteer bij ontwaken na een droomflard meteen, ook midden in de nacht, wat steekwoorden. Het is even wennen maar meestal lukt dat prima in het donker.
  • Blijf bij het ontwaken ’s ochtends rustig in dezelfde houding liggen en kijk of er herinneringen aan dromen terugkomen.
  • Je kan het geheugen een handje helpen door bij jezelf na te gaan of je over veel voorkomende droomelementen als familieleden, vrienden, vervoersmiddelen (was er een auto, een vliegtuig etc) en dergelijke gedroomd hebt.
  • Als je je geen beelden kan herinneren ga dan na met welk gevoel je wakker bent geworden en schrijf dat gevoel op.
  • Schrijf de dromen later die dag met alle details in een droomschrift op.
  • Blijf geduldig ook al kan je je dagen lang geen droom herinneren. Het gaat niet om de kwantiteit. Een enkel droombeeld is net zo waardevol.
  • Ga ervan uit dat het droombewustzijn altijd gericht is op integratie en een positieve ontwikkeling. Ook ‘nare beelden‘ en nachtmerries zijn bedoeld om je te helpen.Dromen onthouden